Toegankelijke en betaalbare accommodaties en voorzieningen

We willen betaalbare en toegankelijke accommodaties en een transparant tarievensysteem voor (ver-)huur van accommodaties.


Waarom?
Transparantie en openheid over elkaars kosten en baten bevordert de bereidheid om samen te werken om maatschappelijke doelen te bereiken.
Met wie?
De gemeente en alle sport en cultuur aanbieders.
Hoe?
We willen meedenken over een duidelijke gemeentelijke subsidiemethodiek in Albrandswaard, bijvoorbeeld volgens de MVV-subsidiemethodiek. We willen dat de subsidiebudgetten in het sociaal domein breed ingezet kunnen worden. De gemeente is bereid om te praten over de inzet van de bestaande middelen voor cultuur en sport.