De ontdekpas

We willen in de gemeente een ontdekpas Albrandswaard, die gebruikers toegang geeft tot het (tegen gereduceerd tarief of gratis) meedoen. We denken aan kennismakingsactiviteiten sport, bewegen, cultuur, educatie en welzijn.


Waarom?
Albrandswaard kent tientallen verenigingen en organisaties, elk met een uniek aanbod. Voor inwoners van Albrandswaard is er geen centraal punt waar men informatie kan vinden of zich kan aanmelden voor een proefles of kennismaking. Daarnaast is het aanbod van verenigingen en organisaties niet bij iedere inwoner bekend. Om de toegang richting verenigingen en organisaties te verduidelijken en de drempel te verlagen willen we een ontdekpas introduceren met het totale aanbod in de gemeente.
Met wie?
Organisaties, verenigingen, aanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en ondernemers. We zijn op zoek naar een groep die alvast een start wil maken en aan een prototype wil werken.
Hoe?
Met een vertegenwoordiging vanuit verenigingen, organisaties en onderwijs om tafel om exacte invulling te geven aan de pas. Een fysieke kaart of een app? Welke vereniging wil meedenken? In de komende periode gaan we verder uitzoeken wat de kosten van de ontwikkeling van een pas zijn. Daarvoor zullen de gemeente en SWA afspraken maken over de ontwikkeling en de noodzakelijke centrale coördinatie.