Gezonde leefstijl

We gaan zorgen dat elke inwoner van Albrandswaard minimaal 2x per week kan (gaan) sporten en bewegen en cultureel actief is.


Waarom?
Een actieve levenstijl is een van de belangrijkste redenen om fit, vitaal en gezond te worden en te blijven. Plezier is daarbij heel belangrijk: als je doet wat je leuk vindt ben je gemotiveerder en doe je het voor jezelf. Sporten, bewegen en culturele activiteiten bevorderen de fysieke, sociale en mentale gezondheid en het levensgeluk van Albrandswaarders. Structureel en regelmatig sporten en bewegen heeft een positieve invloed. Ook samen iets moois maken (bijvoorbeeld door muziek, kunst, etc.) maakt mensen gelukkiger.
Met wie?
Samen sporten motiveert. Net als samen muziek maken. Dat kan met een groep, met vrienden bij een vereniging en/of bij (commerciële) aanbieders. Het heeft een preventieve werking en bevordert mentale, fysieke en sociale gezondheid en talentontwikkeling. Zorg- en welzijnsinstanties zijn daarom ook nauw betrokken.
Hoe?
Sport en beweegaanbieders stimuleren en motiveren om hun beweegvorm nog meer aandacht te geven. Subsidie en communicatie zijn middelen die daarbij kunnen helpen. Groei betekent meer omzet en sterkere aanbieders. Met hulp van de huisartsen en eerstelijnszorg kunnen mensen die nog niet in beweging zijn een ‘sport- en beweegrecept’ krijgen (zie www.artsenleefstijl.nl). Ook culturele voorzieningen kunnen in dit advies worden meegenomen. Het plan van aanpak “preventie” dat de gemeente gaat maken zal dit onderdeel nadrukkelijk moeten incorporeren.