Maatschappelijk Makelaar

Door elkaars kennis, kunde, materiaal, accommodatie, etc. te delen kunnen de aangesloten partijen in een lerende situatie zichzelf versterken. Een maatschappelijk makelaar is nodig om dit in goede banen te leiden.


Waarom?
De verbinding tussen de verschillende partijen verbetert, waardoor er meer samenwerking en sterkere organisaties ontstaan. Met elkaar is een breed aanbod aan activiteiten aan te bieden in alle leeftijdscategorieën.
Met wie?
Met telkens kleine groepen vertegenwoordigers van verenigingen, scholen, culturele instellingen, stichtingen en ondernemers die elkaar vinden omdat zij op hetzelfde thema iets voor elkaar willen krijgen. Professionele aanjaagfunctie van een Maatschappelijk Makelaar zorgt voor de noodzakelijke continuïteit.
Hoe?
Om dit te kunnen realiseren is het wenselijk dat er een maatschappelijk makelaar aangesteld wordt die vraag en aanbod van de verschillende partijen bij elkaar brengt en als organisator van kleinschalige bijeenkomsten over dat wat de partijen bezighoudt en nodig hebben. De maatschappelijk makelaar adviseert en ondersteunt de partijen. Gemeente en SWA maken afspraken over hoe dit mogelijk te maken in 2020.