2020 Don Bosco School ondertekend het Akkoord!

Daltonschool Don Bosco in Rhoon, Een daltonschool met toekomstmuziek ondertekend als tweede basisschool het Akkoord van Albrandswaard.

2020 IT-Skills Nederland ondertekend het Akkoord! 

IT-Skills Nederland is een computerwinkel die bij u past. IT-Skills zit midden in het centrum van Rhoon.

2020 Wim`s Tuin en Thuis ondertekend Het Akkoord!

En nog een aanmelding voor het Akkoord! Ook Wim Broekzitter van Wims Tuin en Thuis ondertekende vandaag het Akkoord. Als betrokken ondernemer en inwoner van Albrandswaard zet Wim al 3 jaar vrijwillig zijn tijd en energie in om samen met de vrijwilligers van Stichting Welzijn Albrandswaard de tuinen van onze medebewoners op te knappen. Ook Wim legt graag de verbinding met anderen en hoopt dat velen hem zullen volgen. Hoe meer ondertekenaars, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen om iedere Albrandswaarder in beweging te krijgen.

2020 B&S Meet en Regeltechniek ondertekend Het Akkoord!

Hans Schepers ondertekende vandaag vanuit zijn bedrijf het Akkoord van Albrandswaard. Als maatschappelijk betrokken ondernemer en met een hart voor Albrandswaard wil hij samen vanuit zijn bedrijf B & S Meet- en Regeltechniek en zijn jarenlange inzet voor de voetbal de verbinding leggen tussen de verschillende organisaties. Hij ziet hierin vele mogelijkheden en wil daarin graag een bijdrage leveren. Hoe meer organisaties, verenigingen en bedrijven het Akkoord ondertekenen hoe makkelijker het wordt om kennis en middelen uit te wisselen en samen te werken.

2020 Sporthallen Albrandswaard: 60e ondertekenaar voor Het Akkoord van Albrandswaard!

Vandaag werd voor de zestigste keer Het Akkoord van Albrandswaard getekend door de beheerders van de sporthallen. Als ondertekenaar ondersteun je de speerpunten van Het Akkoord. De beheerders Ron en Kevin vinden het belangrijk om Albrandswaard in beweging te krijgen en om hierin samen te werken! Door samenwerking en het delen van kunde kracht en middelen kunnen we veel meer met elkaar gedaan krijgen.

2020 De Maatschappelijk Makelaars voor het Akkoord van Albrandswaard van start.

ALBRANDSWAARD - Begin januari is het Akkoord van Albrandswaard ondertekend en gesloten op de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis door de burgermeester en Peter Stoel. 59 verenigingen, organisaties en bedrijven uit Albrandswaard hebben ondertussen het Akkoord ondertekend. De afgelopen maanden heeft de kopgroep onder leiding van Tjeerd van Rossen de basis gelegd door het verbinden van sport- en cultuurverenigingen. Zij die geen plek hadden om hun hobby uit te voeren door corona hebben door het Akkoord allemaal een plekje kunnen vinden. Namens het Akkoord zijn per directe ingang twee maatschappelijk makelaars aangesteld voor 16 uur, die samen met de kopgroep en de ondertekende partijen van het Akkoord, gaan werken aan de 5 speerpunten. Het Akkoord van Albrandswaards is afgeleid van het Nationaal Sportakkoord. In Albrandswaard is er voor gekozen om het Akkoord breder te trekken en niet alleen te richten op sport, maar ook bedrijven, cultuur, zorg en welzijn erbij te betrekken. Doel van het Akkoord is om verenigingen, organisaties en instellingen op het gebied van cultuur, sport, welzijn, zorg en onderwijs, maar ook bedrijven bij elkaar te brengen en (meer) samen te werken. Alles in het teken van verbinding.

De maatschappelijke makelaars die aan de slag gaan met het Akkoord, zijn Kevin Stolk en Yolanda Hekkert. Beide werkzaam bij Stichting Welzijn Albrandswaard. Kevin als buurtsportcoach en Yolanda als co√∂rdinator vrijwillige inzet. Zij willen gaan voortborduren op de verbindingen die zijn gelegd en deze waarborgen en uitbouwen. ,,Onze passie is verbinden, netwerken en organiseren‚ÄĚ, vertelt Yolanda. Precies wat past bij het Akkoord. In eerste instantie zullen we gaan inzetten op kennismaken met de ondertekende partijen en het bekendmaken van het Akkoord. Zodat nog meer partijen ons weten te vinden en we nog meer kunnen inzetten op het delen van mankracht, middelen en kennis. Verder staat een fysieke maatschappelijke Beursvloer op de planning voor 2021.