De start van het Akkoord

Op maandag 6 Januari 2020 werd het Akkoord van Albrandswaard gesloten. Tijdens een feestelijke slotbijeenkomst op het stadhuis zetten burgemeester Jolanda de Witte namens gemeente Albrandswaard, voorzitter Peter Stoel van muziekvereniging volharding en 59 organisaties hun handtekening. Tussen 1 Oktober en 6 Januari heeft de kopgroep een mooi akkoord weten te maken dat door maar liefst 59 culturele- en sportverenigingen, huisartsen, welzijnorganisaties, ondernemers en fondsen werd onderschreven.

Het Akkoord van Albrandswaard bestaat uit 5 speerpunten!

1. De ontdekpas

We maken een ontdekpas Albrandswaard voor sport, bewegen, cultuur, educatie en welzijn waarmee gebruikers tegen gereduceerd tarief of gratis mee kunnen doen met kennismakingsactiviteiten.

2. Sociaal platform

We maken een centrale marktplaats voor burgers en gemeenschap om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Denk aan bijeenkomsten en een (digitaal) loket, met structurele media-aandacht en opname in gemeentelijke publicaties, zoals de website en gemeentegids.

3. Sterkere verenigingen door inzet maatschappelijk makelaar

We delen elkaars kennis, kunde, materiaal, accommodatie, etc. Waardoor de aangesloten partijen zichzelf als lerende organisatie kunnen versterken. Een maatschappelijk makelaar is nodig om het Akkoord van Albrandswaard in goede banen te leiden.


4. Gezonde leefstijl: iedere inwoner in beweging

We gaan zorgen dat elke inwoner van Albrandswaard minimaal 2x per week kan (gaan) sporten en bewegen en ook cultureel actief is. Gerichte informatie over voeding, slaap, ontspanning en bewegingkomt beschikbaar, passend bij de persoonlijke doelen van de bewoners. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorg, welzijn,bedrijven, etc. spelen een adviserende rol.


5. Toegankelijke en betaalbare accommodaties en voorzieningen

We willen betaalbare en toegankelijke accommodaties en een transparant tarievensysteem voor (ver)huur. Dat geldt zowel voor accommodaties en voorzieningen van de gemeente als van de verenigingen of andere organisaties. Bijdragen die maatschappelijkverantwoord zijn, worden gewaardeerd en beloond.


Ondertekenaars Akkoord van Albrandswaard

Huisartspraktijk Haaitsma

Volwassenen en jeugdkoor Bombary

Sirin Dru Yoga

KSSF

Gemeente Albrandswaard

EHBO Rhoon

Stichting SPAL Rhoon

Kleinkoor Ars Nova

Aikido bushi dojo

Avondvierdaagse Albrandswaard

Rob Littel, duo raadslid

Rksv WCR

Minima voor minima

Basisschool De Grote Reis

LTC Rhoon

Plus Hofland

sv Poortugaal

Gamerensport

Wijkteam Albrandswaard

Huisartsenpraktijk Rhoon Dorp

Schaaksport Albrandswaard

RTV Albrandswaard

RTV Albrandswaard Toernooi

Muziekvereniging Volharding

RWA

VVD Albrandswaard

Albrandswaard Obstacle

Esperanza Albrandswaard

Stichting SPAL

Stichting Oudheidkamer

Palsma Sportvoedingsadviesbureau

Grafisupport

Golfclub Oude Maas

Buurtpreventie-Albrandswaard

Stichting Welzijn Albrandswaard

Binder Groenprojecten

EHBO Poortugaal

CJG Rijnmond

Stichting kasteel van Rhoon

Ouderen Vereniging Albrandswaard

Vereniging Tadashii-do

Diëtistenpraktijk de Groene Appel

SPS

Anima4ever

Rabobank ijsselmonde-drechtsteden

Huisartsenpraktijk Het Zorgkasteel

Maatschappelijke Adviesraad

Aurora welzijn-persoonlijke ontwikkeling

Praktijk Ellen Waltmans

Zorgcarroussel Albrandswaard

Rhoonse Ruiters

Buurtsportcoach Albrandswaard

Sportinstuif

Skanders

Honkbalvereniging Portland Poema's

VV Rhoon

Tennisvereniging Poortugaal

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Zuid-Holland

Sparkling Voices interkerkelijk koor

Sporthallen Albrandswaard

B&S meet & regeltechniek

WIM`s Tuin en Thuis

IT-Skills Nederland

Don Boscoschool RVKO

Bibliotheek aan zet

Verloskundigen praktijk Portland

Stichting kunstring Albrandswaard

Jeffrie Janssen

Mirros - verrassend ontwikkelen